Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την Smile Kiosk OE

Η LAVISOFT στη Smile Kiosk

Παιανία,  13 Δεκεμβρίου  2017  – Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την Smile Kiosk OE, εταιρεία Υπηρεσιών Διαχείρισης και Χονδρικής Πώλησης Προϊόντων σε Μικρά Σημεία Λιανικής. Η συμφωνία αφορά  την εγκατάσταση των συστημάτων  Βαρδιολογίου Roster MaSter, Ωρομέτρησης εργαζομένων Time MaSter,  Διαχείρισης Προσωπικού Personnel MaSter και Μισθοδοσίας Payroll MaSter της LAVISOFT.

Το Roster MaSter της LAVISOFT έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βαρδιών των εργαζόμενων (Rostering). Χρησιμοποιώντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον χρήστη (ανάγκες σε προσωπικό ανά Τμήμα, θέση εργασίας και βάρδια, προτιμήσεις των εργαζομένων, κανόνες εργατικής νομοθεσίας, κ.α.), το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα βαρδιών. Έτσι,  κάθε εργαζόμενος γνωρίζει  το ωράριο και τη θέση εργασίας του κάθε ημέρα αλλά και τις ειδικές εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει.

Αντίστοιχα, το Time MaSter της LAVISOFT συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “χτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Το Time MaSter της LAVISOFT έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών των εργαζομένων, ενώ αποτελεί ένα άριστο συμπληρωματικό εργαλείο της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.

Το Personnel MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT.  Αποτελεί το λογισμικό μιας ολιστικής λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη  διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού. Με τη βοήθεια του Personnel MaSter κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.  

Το Payroll MaSter της LAVISOFT δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να περιμετροποιηθεί κάθε είδους διαφοροποίηση στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου, προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας κάθε εταιρείας ή οργανισμού. Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον, ενώ ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει για ολόκληρη την εταιρεία, για ομάδα εργαζομένων, ή ακόμα και για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο.

Το Payroll MaSter της LAVISOFT προσφέρει ακόμα μια πλειάδα μισθοδοτικών προβολών και εκτυπώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει τον εύκολο έλεγχο της μισθοδοσίας και την υποχρέωση κατάθεσης καταστάσεων και μαγνητικών μέσων σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους της επιχείρησης.

Η LAVISOFT, πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με     άριστη υποστήριξη.

www.lavisoft.gr.