Ολοκλήρωση Έργου από τη LAVISOFT στον ΟΤΕ

Ολοκλήρωση Έργου από τη LAVISOFT στον ΟΤΕ

Παιανία, 6 Φεβρουαρίου  2015 – Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης πρωτοκόλλου αμφίδρομης επικοινωνίας του συστήματος Access Master με το σύστημα IDP του ΟΤΕ.

Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης στον τομέα της ασφάλειας, ελέγχοντας την πρόσβαση ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους. Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου - Control Units - και Αναγνώστες Καρτών – Card Readers), που εγκαθίστανται στα διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας κλπ), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, παρέχοντας  πλήρη και λεπτομερή αναφορά.  Παράλληλα το Access MaSter δύναται να καταγράφει όχι μόνο τις έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο  άτομο.

Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στον τομέα ασφάλειας από τυχόν κατάσταση κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά), προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν αβίαστη η έξοδος σε ακάλυπτους χώρους, χωρίς αυτό να λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας σε κανονικές συνθήκες.

Μέσω της εφαρμογής  Access MaSter, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιγράψει την τοπολογία του εξοπλισμού, να διαχειρισθεί τα στοιχεία των κατόχων καρτών, να καθορίσει τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης ανά άτομο ή ομάδα ατόμων, να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις στους  διαβαθμισμένους χώρους και τα συμβάντα συναγερμών και να παίρνει τις απαραίτητες πληροφοριακές καταστάσεις.

Το Access MaSter της LAVISOFT μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωροσήμανσης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού, Time MaSter, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης με την ωρομέτρηση, υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δεν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα.

Η LAVISOFT, πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT  www.lavisoft.gr.