'Εργο από την Lavisoft για την Averin ΕΠΕ.

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ LAVISOFT 

Παιανία, 18 Μαΐου 2016  - Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για εγκατάσταση του συστήματος ERP ERMIS στην εταιρεία καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων  Averin ΕΠΕ.

Tο εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων ERP ERMIS της LAVISOFT δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το συγκεκριμένο σύστημα ενσωματώνει προχωρημένη μεθοδολογία παράλληλα με τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του κλάδου της Πληροφορικής.

Η LAVISOFT διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008. Κατέχοντας αξιόλογη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, η LAVISOFT σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

Με βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT, www.lavisoft.gr. 

 

LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε

 ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 66 91 551, FAX: 210 66 91 559,  www.lavisoft.gr, Εmail: lavisoft@lavisoft.gr