ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.ΔΕΣΠΟΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων η εταιρία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ φιλοδοξεί να παρέχει έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα οι άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες μελετούν, ταξινομούν, και αναλύουν κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουν κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει!

Οι πληροφορίες αυτές προσφέρονται ύστερα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγματα έτσι ώστε εσείς, να μπορείτε πραγματικά να συνεργαστείτε μαζί μας.

 Εδώ θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

 

Κωνσταντινουπόλεως 325
104 44 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 5157700

Fax: +30 210 5157777

Email: info@pim.gr