Το Time MaSter της LAVISOFT στον Όμιλο Coffee Connection ABEE

Το Time MaSter της LAVISOFT στον Όμιλο Coffee Connection ABEE 

 

Παιανία, 24 Φεβρουαρίου 2015 – H LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ανέλαβε το έργο  εγκατάστασης της εφαρμογής  Time MaSter, στο σύνολο των καταστημάτων CoffeeWay του Ομίλου Coffee Connection ABEE.  Πρόκειται για ένα λογισμικό που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ολοκληρωμένα τις παρουσίες του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας.  
        
Το Time MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT.  Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’     αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Το Time MaSter, απόλυτα προσαρμοσμένο στην Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.  Παράλληλα, με τη βοήθεια του Time MaSter, κάθε επιχείρηση επιτυγχάνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.

Η LAVISOFT, πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT παρέχει  στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.     Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT,  www.lavisoft.gr.