Συνεργασία της Lavisoft με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για Έργο Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειών του Προσωπικού

Συνεργασία LAVISOFT και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Παιανία, Φεβρουάριος 2022 – Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής ανακοινώνει την ανάθεση του Έργου της εγκατάστασης του Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Προσωπικού (Absences Leaves Vacancies MaSter) στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το Absences Leaves Vacancies MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Λογισμικού HR MaSter της LAVISOFT,  μιας ολοκληρωμένης σουίτας που καλύπτει συνολικά την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.  Με τη χρήση του HR MaSter, επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα της λειτουργίας του Γραφείου Προσωπικού, η εξοικονόμηση χρόνου καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τη διοίκηση.  
Η εφαρμογή λογισμικού Absences Leaves Vacancies MaSter μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα τόσο σαν ανεξάρτητη εφαρμογή στο web, όσο και σε συνεργασία με τις εφαρμογές Time MaSter (Ωρομέτρησης) και Payroll MaSter (Μισθοδοσίας).  

Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα καθορισμού από τον χρήστη διαφορετικών τύπων άδειας (πχ Κανονική, Εκπαιδευτική, Φοιτητική, Ασθενείας, κ.α.) ή και άδειας εξόδου του προσωπικού (άδειες σε ώρες) και τη πλήρη διαχείριση ανά είδος άδειας, ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό διάστημα κ.ο.κ.

Η LAVISOFT, έχει παρουσία στη Ελληνική και Διεθνή αγορά πάνω από 33 χρόνια  σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και συντηρώντας συστήματα πληροφορικής που βασίζονται σε διεθνείς αυστηρούς κανόνες, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  
Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της σύγχρονο Λογισμικό που προσαρμόζεται στις  ιδιαίτερες ανάγκες τους και όχι το αντίθετο, στους χρόνους που θα συμφωνηθούν και θα το υποστηρίξει διαχρονικά με άριστο τρόπο συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

www.lavisoft.gr