Συνεργασία της LAVISOFT με το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ»

Συνεργασία της LAVISOFT με το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ»

Παιανία, 16 Οκτωβρίου 2017 – Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ», για την εγκατάσταση του Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιολογίου ROSTER MaSter.
    
Το Roster MaSter της LAVISOFT έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βαρδιών των εργαζομένων (Rostering). Χρησιμοποιώντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ανάγκες σε προσωπικό ανά Τμήμα, Θέση εργασίας και βάρδια, προτιμήσεις των εργαζομένων, κανόνες εργατικής νομοθεσίας, κ.α.), ο χρήστης του ROSTER MaSter της LAVISOFT μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα το πρόγραμμα βαρδιών που θα ακολουθήσει κάθε εργαζόμενος για το επόμενο διάστημα. Ετσι είναι άμεσα γνωστό το ωράριο και η θέση εργασίας που θα εργαστεί καθένας ξεχωριστά, ανά ημέρα, και οι ειδικές εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει.

Το Roster MaSter συνεργάζεται στενά με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter της LAVISOFT. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον προγραμματισμό των βαρδιών με την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου. Παράλληλα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων μέσω οικονομιών κλίμακας, αφού έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τις παραπάνω λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός για κάθε σύστημα ξεχωριστά.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με     άριστη υποστήριξη.    Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της LAVISOFT  www.lavisoft.gr.