Συνεργασία LAVISOFT - ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ για την ανάπτυξη του «Labor Master»

 Οι εταιρείες LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε και ΠΙΜ Εργασιακή Α. Δεσπότης & ΣΙΑ ΟΕ ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις που έχουν επέλθει, ως αποτέλεσμα της κρίσης, τόσο στα εργασιακά όσο και στα ασφαλιστικά θέματα, αλλά και οι σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση με σύγχρονα εργαλεία να μπορεί να καθορίσει, αλλά και να τεκμηριώσει την αποδοτικότητα κάθε εργαζομένου, η οποία συντελεί και στη δίκαιη ανταμοιβή της εργασίας του.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης, η LAVISOFT, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή HR συστημάτων, και η ΠΙΜ Εργασιακή με τεχνογνωσία στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, προχώρησαν στην από κοινού ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου με την ονομασία «Labor Master». Το λογισμικό Labor Master παρουσιάζει την παραγωγική δραστηριότητα του εργαζομένου σε κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας σημαντικά στον καλύτερο έλεγχό της, αλλά και στην πιο δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του υπεύθυνου της επιχείρησης ως προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Το Labor Master ενισχύει την οικογένεια εφαρμογών του συστήματος HR Master της LAVISOFT, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού στο σύνολο των δραστηριοτήτων της και περιλαμβάνει τις εφαρμογές Μισθοδοσίας (Payroll Master), Παρουσιών (Time Master), Διαχείρισης Προσωπικού (Personnel Master), Ελέγχου Προσβάσεων (Access Master), Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master), κ.α..

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Έχοντας βασικό πλεονέκτημα, την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.