Συνεργασία LAVISOFT και Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης AE

Συνεργασία LAVISOFT και Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης AE

Παιανία, 16 Δεκεμβρίου 2020 – Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Έργου για την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Προσωπικού
(Absences Leaves Vacancies MaSter) στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

Το Αbsences Leaves Vacancies MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT,
 μιας ολοκληρωμένης λύσης που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού.  
 Με τη χρήση του HR MaSter, κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου,
 καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τη διοίκησης.  

Πιο συγκεκριμένα, το Absences Leaves Vacancies MaSter αποτελεί ένα από τα υποσυστήματα του λογισμικού της Ωρομέτρησης και της Μισθοδοσίας.
Δίνει τη δυνατότητα καθορισμού από τον χρήστη μέχρι 999 διαφορετικών τύπων άδειας (πχ Κανονική, Εκπαιδευτική, Φοιτητική, Ασθενείας, κ.α.) ή και άδειας εξόδου του προσωπικού
(άδειες σε ώρες) καθώς και πλήρους διαχείρισης ανά είδος άδειας, ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό διάστημα κ.ο.κ.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής που βασίζονται σε διεθνείς αυστηρούς κανόνες,
προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.
 Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.