Σύμβαση έργου ERP Ermis Transport στην STEFMAR LTD.

Μάϊος 2010. 

Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για εγκατάσταση του συστήματος ERP ERMIS TRANSPORT στην διαμεταφορική και ναυτιλιακή εταιρία STEFMAR LTD.

Tο εξελιγμένο ERP ERMIS TRANSPORT (σύστημα διαχείρισης διαμεταφορικών και ναυτιλιακών εταιρειών) της LAVISOFT δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του χώρου των μεταφορών, ενσωματώνοντας στο ίδιο σύστημα την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία και υιοθετώντας τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του Κλάδου της Πληροφορικής.

Η LAVISOFT διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008.  Κατέχοντας αξιόλογη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, η LAVISOFT σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Με βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.  (www.lavisoft.gr)