Σύμβαση έργου ERP Ermis με την Κ-Προβολή Κούνουπας Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παιανία, 21 Ιουλίου 2010.

Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης του συστήματος ERP ERMIS στην εταιρεία οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων Κ-Προβολή Κούνουπας Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Tο εξελιγμένο ERP ERMIS (σύστημα διαχείρισης εταιρικών πόρων) της LAVISOFT δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το συγκεκριμένο σύστημα ενσωματώνει την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία παράλληλα με τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του Κλάδου της Πληροφορικής.

Η LAVISOFT διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008.  Κατέχοντας αξιόλογη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

Με βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.  (www.lavisoft.gr)