Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την ΕΡΓΟΧΡΩΜ Μ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ–Ι. ΠΙΝΗΣ ΑΚΤΕΕ

 

Νέα Συνεργασία για τη LAVISOFT

Παιανία,  23 Μαΐου 2017  – Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την ΕΡΓΟΧΡΩΜ Μ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ–Ι. ΠΙΝΗΣ ΑΚΤΕΕ, για την εγκατάσταση των συστημάτων  Μισθοδοσίας Payroll MaSter και Ωρομέτρησης εργαζομένων Time MaSter.Το Payroll MaSter της LAVISOFT δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου, προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας κάθε εταιρείας ή οργανισμού. Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει για ολόκληρη την εταιρεία, για ομάδα εργαζομένων, ακόμα και για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο.

Το Payroll MaSter της LAVISOFT προσφέρει ακόμα μια πλειάδα μισθοδοτικών προβολών και εκτυπώσεων, προκειμένου να καλύψει τον εύκολο έλεγχο της μισθοδοσίας και την υποχρέωση κατάθεσης καταστάσεων και μαγνητικών μέσων σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους της επιχείρησης.

Το Time MaSter της LAVISOFT συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “χτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Το Time MaSter της LAVISOFT έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών των εργαζομένων, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.

Η LAVISOFT, πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.

www.lavisoft.gr.