Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την Ασπροφός ΑΕ

 

 

 

Νέο Έργο για τη LAVISOFT 

Παιανία, 20 Νοεμβρίου 2014 – Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την Ασπροφός ΑΕ, εταιρεία μελετών στον τομέα της ενέργειας, για την εγκατάσταση του συστήματος της Access  Master.
        
Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού στον τομέα της ασφάλειας, σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.

Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου -Control Units - και Αναγνώστες Καρτών - Card Readers -), που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας κλπ), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά, αφού καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο  άτομο.

Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στον τομέα ασφάλειας από τυχόν κατάσταση κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά), προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν αβίαστη η έξοδος σε ακάλυπτους χώρους, χωρίς αυτό να λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας σε κανονικές συνθήκες.

Μέσω της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιγράψει την τοπολογία του εξοπλισμού, να διαχειρισθεί τα στοιχεία κατόχων καρτών, να καθορίσει τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης ανά άτομο ή ομάδα ατόμων, να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις σε διαβαθμισμένους χώρους και τα συμβάντα συναγερμών, να παίρνει τις απαραίτητες πληροφοριακές καταστάσεις.

Το Access MaSter της LAVISOFT μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωροσήμανσης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης με την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δεν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα. 

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με     άριστη υποστήριξη.    Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT  www.lavisoft.gr.