Σε υπογραφή σύμβασης νέου έργου προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την TTS Telecoms

Νέο Έργο για τη LAVISOFT

Παιανία, 6 Ιουλίου 2017 – Σε υπογραφή σύμβασης νέου έργου προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την TTS Telecoms (EMEA Office), θυγατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) του αμερικανικού ομίλου τηλεπικοινωνιών TTS Telecoms. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά  την εγκατάσταση του συστήματος της Access  MaSter της LAVISOFT στη διεθνή εταιρεία.
        
Το Access MaSter ανήκει στην ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT. Αποτελεί το λογισμικό μιας πολύπλευρης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού στον τομέα της ασφάλειας, σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.

Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου,Control Units και Αναγνώστες Καρτών - Card Readers), που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας, κ.α), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης. Προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και λεπτομερούς αναφοράς, αφού καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο  άτομο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί επίσης και στον τομέα ασφάλειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά), προκειμένου η έξοδος των εργαζομένων και επισκεπτών σε ακάλυπτους χώρους να είναι όσο το δυνατόν αβίαστη,  χωρίς όμως να λειτουργεί σε βάρος λειτουργίας της υπηρεσίας σε κανονικές συνθήκες.

Μέσω της εφαρμογής, δίνονται στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητας, καθώς μπορεί να περιγράψει την τοπολογία του εξοπλισμού, να διαχειρισθεί τα στοιχεία κατόχων καρτών, να καθορίσει τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης ανά άτομο ή ομάδα ατόμων, να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις σε διαβαθμισμένους χώρους και τα συμβάντα συναγερμών, να εκδίδει τις απαραίτητες πληροφοριακές καταστάσεις.

Το Access MaSter μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωροσήμανσης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter της LAVISOFT. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης με την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός για κάθε σύστημα χωριστά.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με     άριστη υποστήριξη.    Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT  
www.lavisoft.gr.