Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού για Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Μονάδες

 Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.,από την ίδρυσή της, το 1989, μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί σχεδόν με κάθε μεγέθους και τομέα επιχειρήσεις. Ειδικότερα όμως, στο χώρο του Τουρισμού, προσφέρει μοναδικές,  σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις Διαχείρισης Προσωπικού, που ενσωματώνουν την τεχνογνωσία της με την πολύχρονη πείρα της εταιρείας στον κλάδο.

Με εμπειρία σχεδόν 25 χρόνια στον τομέα της Πληροφορικής και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ, που αφορά στην υποβολή προτάσεων, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η LAVISOFT έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού που διακρίνεται για την αρτιότητα και την ευελιξία του στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Η πολύχρονη πείρα της στον Τουρισμό και οι διαχρονικές συνεργασίες της με μερικούς από τους μεγαλύτερους Ομίλους Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, της δίνουν το προβάδισμα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων για τις εταιρείες του κλάδου και όχι μόνο.

Με βασικό στόχο την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, παρέχοντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Έχοντας βασικό πλεονέκτημα, την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.