Ολοκλήρωση έργου Μισθοδοσίας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE.

Παιανία, Μάιος  2010.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την  LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. το έργο εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος  Payroll Master στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ

Το Payroll Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Το Payroll Master δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.

Το Payroll Master παρέχει την δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας

Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει είτε για ολόκληρη την εταιρεία, ή για ομάδα εργαζομένων, αλλά και για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής που βασίζονται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2000, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.