Ολοκλήρωση έργου από την LAVISOFT στον Όμιλο Υφαντή

Ολοκλήρωση έργου από την LAVISOFT στον Όμιλο Υφαντή

Παιανία, 29 Ιανουαρίου 2015 – H LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ολοκλήρωσε το έργο  εγκατάστασης της εφαρμογής  Time Master, στο σύνολο του Ομίλου της Αλλαντοβιομηχανίας Α & Χ Υφαντής ΑΒΕΕ.  Πρόκειται για ένα λογισμικό που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ολοκληρωμένα τις παρουσίες του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας.

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’   αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Απόλυτα προσαρμοσμένο στην Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, το Time Master, έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.  Παράλληλα, με τη βοήθεια του Time MaSter, κάθε επιχείρηση επιτυγχάνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.

Η LAVISOFT, πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, παρέχοντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT  www.lavisoft.gr.