Ολοκλήρωση Έργου από την LAVISOFT στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ολοκλήρωση Έργου από την LAVISOFT

Παιανία, 29 Ιουνίου 2021 – Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Έργου που είχε αναλάβει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την εγκατάσταση του συστήματος Διαχείρισης Προσβάσεων Ελέγχου (ACCESS  MaSter) στα 2 κτήρια που στεγάζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
βελτιστοποιώντας την ασφάλεια των χώρων του Οργανισμού.
Το ACCESS  MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή
οργανισμού στον τομέα της ασφάλειας, σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.
Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου -Control Units - και Αναγνώστες Καρτών - Card Readers), που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα
(κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας, κ.α.).
Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο και παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά, αφού καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις,
αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο  άτομο.
Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στον τομέα ασφάλειας σε τυχόν κατάσταση κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά). Στόχος είναι η όσο το δυνατόν αβίαστη έξοδος σε ακάλυπτους χώρους,
χωρίς αυτό να λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας σε κανονικές συνθήκες.
Μέσω της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιγράψει την τοπολογία του εξοπλισμού, να διαχειρισθεί τα στοιχεία κατόχων καρτών, να καθορίσει τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης
ανά άτομο ή ομάδα ατόμων, να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις σε διαβαθμισμένους χώρους και τα συμβάντα συναγερμών, να εκδίδει τις απαραίτητες πληροφοριακές καταστάσεις.
Το ACCESS  MaSter της LAVISOFT μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωροσήμανσης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού TΙΜΕ MaSter. Προσφέρει έτσι τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς, που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης με την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας,
αφού δεν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα.
Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις,
τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με     άριστη υποστήριξη.    
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT  www.lavisoft.gr.