Νέο Έργο για την Lavisoft με την Johnson & Johnson Hellas

Παιανία, Μάιος 2012

H LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ σε συνεργασία με την ATERMON SYSTEMS AE ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης του συστήματός της, Time Master, στην  Johnson & Johnson Hellas.  Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη διαχείριση των  παρουσιών  προσωπικού.

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals), για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Το Time Master της LAVISOFT έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας, για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.

Η LAVISOFT σε συνεργασία με την ATERMON SYSTEMS έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα HRMS (Human Resources Management Systems) και Security. Τα έργα αυτά παρέχουν, σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και  ωρομέτρησης, που συνδυάζεται άριστα με το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Μισθοδοσίας.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Με βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.  www.lavisoft.gr.