Νέο Έργο για την Lavisoft με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

Παιανία, 26 Απριλίου 2012

H LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, μέσω του συνεργάτη της COMPUTER STUDIO AE, ανέλαβε το έργο που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματός της, Payroll Master, στην  εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ.  (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Το Payroll Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Το Payroll Master της LAVISOFT δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.  Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας.  Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει είτε για ολόκληρη την εταιρεία, ή για ομάδα εργαζομένων, αλλά και για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Με βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.  www.lavisoft.gr.