Νέο έργο για την LAVISOFT

 

Νέο έργο για την LAVISOFT

Παιανία,  23 Μαΐου 2023  – Οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ) ανέθεσαν  στην LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής το Έργο Υλοποίησης της ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το Μέτρο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργαζομένου. Η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ απασχολεί 2.600 εργαζομένους σε πολλαπλά σημεία του Μετρό, ΗΣΑΠ και Τράμ. Η υλοποίηση θα γίνει μέσω του συστήματος  Ωρομέτρησης Εργαζομένων Time Master της LAVISOFT.
    
Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’     αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή     αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Το Time Master έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.

Η LAVISOFT INFORMATION SYSTEMS, με παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και τρεις δεκαετίες, σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής που βασίζονται σε διεθνείς αυστηρούς κανόνες και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Για κάθε έργο που αναλαμβάνει, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη φαρέτρα υπηρεσιών, με διαχρονική βιωσιμότητα, ιδανικά προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες τους, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, με στόχο να συμβάλλει αποτελεσματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε επιχείρησης.
www.lavisoft.gr