Νέα Συνεργασία της Lavisoft και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για Έργο Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Portal των Εργαζομένων

Νέα Συνεργασία για την LAVISOFT

Παιανία,  Φεβρουάριος 2022  – Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Α.Ε., ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που αφορά στη Μισθοδοσία (Payroll MaSter) για το σύνολο των εργαζομένων σε όλες ανά την Ελλάδα εγκαταστάσεις, καθώς και στην υλοποίηση του Portal Διαχείρισης Εργαζομένων (HR Net MaSter) με στόχο την βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών.

Το Payroll MaSter της LAVISOFT δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου, προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας κάθε εταιρείας ή οργανισμού. Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει για ολόκληρη την εταιρεία, για ομάδα εργαζομένων, ακόμα και για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο.

Το Payroll MaSter της LAVISOFT προσφέρει ακόμα μια πλειάδα μισθοδοτικών προβολών και εκτυπώσεων, προκειμένου να καλύψει τον εύκολο έλεγχο της μισθοδοσίας και την υποχρέωση κατάθεσης καταστάσεων και μαγνητικών μέσων σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους της επιχείρησης.

Tο HR Net MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της LAVISOFT.  Το HR Net Master είναι ένα Web based  εργαλείο με το οποίο ο εργαζόμενος  αποκτά τη δυνατότητα είτε να έχει πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες είτε να καταχωρήσει μία αίτηση προς το Γραφείο Προσωπικού. Με τον όρο αίτηση εννοούμε Άδεια , συμμετοχή σε Σεμινάριο κλπ. Στην συνέχεια μέσω του HR Net MaSter το Γραφείο Προσωπικού και οι αρμόδιοι Διευθυντές – Προιστάμενοι θα ολοκληρώσουν όλη την διαδικασία εσωτερικών εγκρίσεων και διαχείρισης .

Το HR Net MaSter της LAVISOFT έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των αιτημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική ανάγκη του Γραφείου Προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Η LAVISOFT, έχει παρουσία στη Ελληνική και Διεθνή αγορά πάνω από 33 χρόνια, σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και συντηρώντας συστήματα πληροφορικής που βασίζονται σε διεθνείς αυστηρούς κανόνες, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  

Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της σύγχρονο Λογισμικό που προσαρμόζεται στις  ιδιαίτερες ανάγκες τους και όχι το αντίθετο, στους χρόνους που θα συμφωνηθούν και θα το υποστηρίξει διαχρονικά με άριστο τρόπο συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

www.lavisoft.gr.