Νέα Σύμβαση για τη Lavisoft ERP ERMIS στην εταιρεία Cube Φαρμακευτική

 

 

 

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ LAVISOFT

Παιανία, 9 Ιουνίου 2016  - Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για εγκατάσταση του συστήματος ERP ERMIS στην εταιρεία Cube Φαρμακευτική.

Tο εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων ERP ERMIS της LAVISOFT δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το ERP ERMIS της LAVISOFT αποτελεί τη «λύση» για την έξυπνη διαχείριση και ανάπτυξη των πόρων μιας  επιχείρησης, αφού ενσωματώνει προηγμένη μεθοδολογία και  τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του κλάδου της Πληροφορικής, μέσα σε ένα εύκολο στο χειρισμό πρόγραμμα

Η LAVISOFT διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008. Κατέχοντας αξιόλογη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, η LAVISOFT σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

Με βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία και την αναπροσαρμογή που διαθέτει κάθε έργο της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT, www.lavisoft.gr.

LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 66 91 551, FAX: 210 66 91 559,  www.lavisoft.gr, Εmail: lavisoft@lavisoft.gr