ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗ LAVISOFT ΓΙΑ ΤΗΝ CONBULK SHIPPING SA

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗ  LAVISOFT ΓΙΑ ΤΗΝ CONBULK SHIPPING SA 

Παιανία, 6 Μαΐου 2015 - Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για εγκατάσταση του συστήματός της Payroll Master στη Ναυτιλιακή Εταιρεία ConBulk Shipping SA.

Το Payroll Master συμπληρώνει τη φαρέτρα των εφαρμογών της οικογένειας HR Master της LAVISOFT.  Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού. 

Το Payroll Master της LAVISOFT παρέχει πλήθος δυνατοτήτων και αξιόπιστων λύσεων στον υπεύθυνο μισθοδοσίας όπως,  αυτόματη ενημέρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου, παραμετροποίηση όλων των Αποδοχών Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας, από εργαζόμενο σε εργαζόμενο, κ.α..  Επιπλέον, η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών πραγματοποιείται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και  ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει για ολόκληρη την εταιρεία, ή για μια ομάδα εργαζομένων, αλλά και για έναν μόνο εργαζόμενο. 

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT παρέχει  στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.     Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT,  www.lavisoft.gr. 

 

LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε
 ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 66 91 551, FAX: 210 66 91 559,  www.lavisoft.gr, Εmail: lavisoft@lavisoft.gr