ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗ LAVISOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ASK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ

 

 

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗ  LAVISOFT ΓΙΑ ΤΗΝ  ASK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ

Παιανία, Ιούλιος 2016 - Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για εγκατάσταση του συστήματός της Payroll Master στη ASK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ.

Το Payroll Master συμπληρώνει τη φαρέτρα των εφαρμογών της οικογένειας HR Master της LAVISOFT.  Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

Το Payroll Master παρέχει πλήθος δυνατοτήτων και αξιόπιστων λύσεων στον υπεύθυνο μισθοδοσίας, όπως  αυτόματη ενημέρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου, παραμετροποίηση όλων των Αποδοχών Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο, κ.α..

Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει για ολόκληρη την εταιρεία ή για ομάδα εργαζομένων, αλλά και για έναν μόνο εργαζόμενο.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT παρέχει  στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.     Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα της LAVISOFT,  www.lavisoft.gr.

LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 66 91 551, FAX: 210 66 91 559,  www.lavisoft.gr, Εmail: lavisoft@lavisoft.gr