Εφαρμογή διαχείρισης Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 66 91 551, www.lavisoft.gr, Εmail: lavisoft@lavisoft.gr
Lavisoft Ergani Net Card από τη LAVISOFT
Εφαρμογή διαχείρισης Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
Παιανία, 25 Οκτωβρίου 2022 – Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής ανακοινώνει την
κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, Lavisoft Ergani Net Card Master, το οποίο έρχεται να
καλύψει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν για κάθε εργοδότη.
To Lavisoft Ergani Net Card Master της LAVISOFT είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή,
συμβατή με web browser σε Android, iOS και Windows platforms. Με την πρόσβαση στην
εφαρμογή, κάθε Εργοδότης μπορεί, σε πραγματικό χρόνο, να επικοινωνεί και να
ενημερώνει το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με όλη την απαιτούμενη πληροφορία για την Ψηφιακή Κάρτα.
Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται για τις κινήσεις των εργαζόμενων της
με προαιρετικό Γεωπολιτικό Εντοπισμό θέσης (GPS Tracking) για καλύτερη διαχείριση της
ανάθεσης εργασιών μαζί με τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.
Πιο συγκεκριμένα, το Lavisoft Ergani Net Card MaSter αποτελεί επέκταση του Λογισμικού
Ωρομέτρησης (Time MaSter) της LAVISOFT. Προσφέρει την real time συλλογή των
κινήσεων των εργαζομένων μέσω Web Application και ταυτόχρονα την On Line
ενημέρωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου «Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας».
Το Lavisoft Ergani Net Card MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR
MaSter της LAVISOFT, μιας ολοκληρωμένης λύσης που έχει στόχο την
πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή
οργανισμού. Με τη χρήση του HR MaSter, κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη
αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση
χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τη διοίκησης.
Η LAVISOFT INFORMATION SYSTEMS, με παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και τρεις
δεκαετίες, σχεδιάζει κι αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής που βασίζονται σε διεθνείς
αυστηρούς κανόνες και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Για κάθε έργο που αναλαμβάνει,
είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη φαρέτρα υπηρεσιών,
με διαχρονική βιωσιμότητα, ιδανικά προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες τους, τόσο
σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, με στόχο να συμβάλλει αποτελεσματικά
στον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε επιχείρησης. www.lavisoft.gr