Ανάθεση νέου έργου στη LAVISOFT από την IKOS Hotel Management SA Resorts

Συνεργασία LAVISOFT και IKOS

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2014 – Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με τη IKOS Hotel Management SA Resorts, θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα της πολυεθνικής OAK TREE Resorts, για την εγκατάσταση των συστημάτων της Personnel Master, Payroll Master, Time Master και HR Net Master.

Το Personnel Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού.
Με τη βοήθεια του Personnel Master κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.  

Το Payroll Master δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.
Το Payroll Master παρέχει την δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας

Η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει είτε για ολόκληρη την εταιρεία, ή για ομάδα εργαζομένων, αλλά και για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο.

Το Payroll MaSter προσφέρει επίσης μια πλειάδα μισθοδοτικών προβολών και εκτυπώσεων, προκειμένου να καλύψει τον εύκολο έλεγχο της μισθοδοσίας και την υποχρέωση κατάθεσης καταστάσεων και μαγνητικών μέσων σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους της επιχείρησης.

To Time Master συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time-Attendance Terminals) για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο συμπλήρωμα της Μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.

Tο HR Net MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT. Πρόκειται για ένα WebBased  εργαλείο με το οποίο ο εργαζόμενος  αποκτά τη δυνατότητα, είτε να έχει πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες, είτε να καταχωρήσει μία αίτηση προς το Γραφείο Προσωπικού, όπως για παράδειγμα, αίτηση αδείας, συμμετοχής σε σεμινάριο, κλπ. Το Γραφείο Προσωπικού, αφού παραλάβει την αίτηση, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Διευθυντές – Τμηματάρχες,  ολοκληρώνει όλη την διαδικασία εσωτερικών εγκρίσεων και διαχείρισης, μέσω του HR Net MaSter.
Το HR Net Master της LAVISOFT συντελεί στην ολοκληρωμένη Μηχανογραφική κάλυψη του Γραφείου Προσωπικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού, ενώ έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας.

Η LAVISOFT πάντα στο κέντρο των εξελίξεων σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής που βασίζονται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2000, προσφέροντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT παρέχει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.