Ανάθεση έργου στη LAVISOFT από τo Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Παιανία, 22 Ιουλίου 2014.

Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με το  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, για την εγκατάσταση του συστήματος QCS (Quality Control System)με σκοπό την καλύτερη διαχείριση δειγμάτων φυτοφαρμάκων και υπολειμμάτων.  Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αποτελεί το πρώτο ινστιτούτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα που ασχολείται με θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, κ.α.

To QCS της LAVISOFT αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης των Δεδομένων που επεξεργάζονται τα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου στη βιομηχανία και τα ανεξάρτητα εργαστήρια παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Ειδικότερα, διαχειρίζεται τις φυσικοχημικές δοκιμές και τις μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, νερών, αποβλήτων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Παρέχει ουσιαστική βοήθεια, καθώς μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την αναζήτηση στοιχείων και τη σύνταξη και έκδοση των πιστοποιητικών αναλύσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμβατότητα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.  Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα συνδυασμού, αναζήτησης και παρουσίασης των δεδομένων σε πολλαπλές εκτυπώσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που είναι χρήσιμες για την στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων από το εργαστήριο και τους πελάτες του.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στο χώρο του ελέγχου της ποιότητας, το οποίο,  όπως όλα τα λογισμικά προγράμματα της LAVISOFT, διαθέτει επιπλέον το πλεονέκτημα της ευελιξίας και αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, αλλά και στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε  επιχείρησης, ενώ παράλληλα μπορεί να εφαρμοστεί και σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.  

Κατέχοντας αξιόλογη τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, η LAVISOFT, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής, παρέχοντας στην αγορά αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.  Η LAVISOFT προσφέρει στους πελάτες της το σωστό προϊόν, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ανανεωμένο site της LAVISOFT, www.lavisoft.gr.