Διαχείρισης Service

Το Σύστημα Διαχείρισης Service αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον παρακολούθησης των εισερχομένων προς επισκευή προιόντων στην Εταιρεία ταυτόχρομα με διαχείριση των απαιτούμενων εσωτερικών πόρων (τεχνικοί , μηχανήματα ) καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Παράλληλα αποτελεί και ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης Συμβολαίων τεχνικής κάλυψης Πελατών , Προγραμματισμένων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης και αρχείου εξοπλισμού εγκαταστάσεων σε Πελάτες.

Παρακολουθούνται οι Πελάτες , τα Προιόντα , οι Τεχνικοί , τα ανταλλακτικά, οι δαπανηθέντες ή απαιτούμενες ώρες , τα είδη και οι κατηγορίες βλαβών – εργασιών, τα κόστη Ανθρώπων ή Υλικών , τα ραντεβού , τα status εργασιών και εκκρεμοτήτων, serial numbers  κλπ., από την αρχική παραλαβή ενός προιόντος στο service ή  την επαναλαμβανόμενη παραλαβή έως την επιστροφή του στον Πελάτη και παράλληλα όλο το work flow των επισκέψων των τεχνικών και των εν ενεργεία τεχνικών συμβολαίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ιστορική Παρακολούθηση προιόντων-εγκαταστάσεων ανά Πελάτη
Χρονική Παρακολούθηση μελλοντικών επαφών-ενεργειών-επισκέψεων.
Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού, κατηγορίες εξοπλισμού , περιοδικές Ενέργειες , Βλάβες , Εργασίες, Κατηγορίες Διαθέσιμων Πόρων, Διαθέσιμοι Πόροι, Τύποι χρεώσεων, Προτεραιότητες κλήσεων, Κατάσταση Συμβάντων Βλαβών – εργασιών ,Καθορισμός τιμών , Γενικά παράμετροι
Πολλαπλές Αναζητήσεις / εκτυπώσεις Status Ενεργειών - Επισκευών , Προγραμματισμός επισκέψεωςν , Ιστορικότητες κλπ.
Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με στάδια εξέλιξης, προιόντα, πόρους, Βλάβες , Εργασίες, Συμβάντα, Τιμές κλπ..
Eπισυναπτόμενα αρχεία Συμβάσεις , προδιαγραφές εξοπλισμού , τιμοκατάλογοι πελάτη κλπ.
Πολλαπλές αναζητήσεις με υποστήριξη Drill Down menu για ενιαία διαχείριση της πληροφορίας.
Σύνδεση με Υποσύστημα Αποθήκης και Πωλήσεων  για ενημέρωση.