Διαχείρισης Sales Opportunities

Οι Προοπτικές Πωλήσεων αποτελούν ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης των επαφών με υποψήφιους Πελάτες σε όλο το εύρος των ενεργειών ενός Πωλητή. 
Παρακολουθούνται τα ραντεβού, τηλεφωνήματα, Οικονομικές Προσφορές , Προιοντική Θεματολογία για κάθε υποψήφιο Πελάτη, ο Ανταγωνισμός, Οι πιθανοί Συνεργάτες κλπ., από την αρχική επαφή έως την λήψη επικοινωνίας ή δημιουργία  νέας συνεργασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ιστορική Παρακολούθηση επαφών-ενεργειών ανά Πελάτη.
Χρονική Παρακολούθηση μελλοντικών επαφών-ενεργειών.
Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Πεδία Ενδιαφέροντος , Πηγές Ευρέσεως Επαφών, Ανταπόκριση Επαφών, Στάδια Εξέλιξης , Συνεργάτες, Γενικά Σχόλια.
Πολλαπλές Αναζητήσεις / εκτυπώσεις Επαφών και Αναλυτικών Στοιχείων Πελατών.
Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με στάδια εξέλιξης, περιοχές ενδιαφέροντος, συνεργάτες, ανταγωνισμός, συνεργάτες κλπ.
Σύνδεση με Υποσύστημα Πελατών για ενημέρωση.