Διαχείριση Πωλήσεων

Ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση, και οι γενικότερες επιχειρηματικές συνθήκες έχουν ωθήσει τις  επιχειρήσεις στην εστίαση στο πολυτιμότερο ίσως κεφάλαιό τους, τους πελάτες. Ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης που  υιοθετεί αυτήν ακριβώς την πελατοκεντρική φιλοσοφία, αφήνοντας στο περιθώριο παλαιότερες αντιλήψεις που είχαν  σαν κέντρο τους το προϊόν, είναι το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων.
 
Οι άξονες στους οποίους έχει στηριχθεί το σύστημα είναι αυτοί που έχουν άμεση σχέση με την πελατειακή βάση:

 Πωλήσεις. Η διαδικασία επικοινωνίας με έναν πιθανό πελάτη, η μεταβολή του σε ενεργό πελάτη και η διατήρηση μιας  μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι μια βασική 'ανησυχία' για την επιτυχημένη πορεία μιας εταιρίας.

Marketing. Η εξατομίκευση των αναγκών του πελάτη έχει αναπτυχθεί ευρέως. Το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση των συγκεκριμένων επιθυμιών - αναγκών του. Το λεγόμενο content Management και οι τεχνικές one-to-one  marketing έχουν κάνει την εμφάνισή τους σαν μία νέα τάση η οποία σκοπό έχει την καλύτερη προσέγγιση και ανάλυση των χαρακτηριστικών της πελατειακής βάσης.

Υπηρεσίες. Το τμήμα υπηρεσιών είναι το πιο βασικό όταν έχουμε να κάνουμε με διαχείριση σχέσεων. Η ανάπτυξη αυτού είναι το κλειδί για την διασφάλιση των "satisfied loyal customers".
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων αποτελείται από τα ακόλουθα modules:

  • Πωλήσεις
  • Πελάτες
  • Συμβάσεις Πελατών
  • Help-Desk
  • Στατιστική Πωλήσεων
  • Ευκαιρίες Πωλήσεων