Διαχείριση Αποθεμάτων & Προμηθείων

Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων &  Προμηθειών ασχολείται με την στρατηγική διαχείρισης και διοίκησης της φυσικής ροής των προϊόντων, που ξεκινά από τις πηγές των πρώτων υλών και τελειώνει στο σημείο απόκτησης του τελικού προϊόντος. Είναι πλήρες σύστημα που αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί ολόκληρο το κύκλωμα των αγορών μίας εταιρείας. Έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους Logistics, που δημιουργείται από τις λανθασμένες χρονικά αγορές των εμπορευμάτων, από την έλλειψη αποθέματος και την αδυναμία εκτέλεσης παραγγελιών, από τη λανθασμένη εκτέλεση παραγγελιών από την αδυναμία εντόπισης παραγγελιών για τυχόν ανάκληση παρτίδων, από αδυναμία έγκαιρης αντίδρασης σε ανάγκες προτεραιότητας, από έλλειψη πληροφόρησης, κ.ά. 
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων & Προμηθειών αποτελείται από τα ακόλουθα modules:

  • Προμήθειες
  • Αγορές
  • Διαχείριση Αποθήκης