Access MaSter

Access MaSter

Το Access MaSter, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας σε ότι αφορά της διαχείρισης πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.

Το Access MaSter, μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης και την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δεν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα.

Η ολοκληρωμένη λύση Access MaSter, αποτελείται από εφαρμογή λογισμικού, hardware και υπηρεσίες.  

Εφαρμογή λογισμικού Access MaSter

Ελέγχει  την επικοινωνία με τις μονάδες ελέγχου πρόσβασης, την μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων από και προς τη βάση δεδομένων  και  την επεξεργασία όλων των καταχωρημένων πληροφοριών για την έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων.

Εξοπλισμός (Hardware)

Mονάδες Ελέγχου (Control Units) και Αναγνώστες Κάρτας τεχνολογίας ''προσέγγισης'' (Proximity Card Readers), που ελέγχουν την πρόσβαση σε διαβαθμισμένους χώρους.
Κάρτες τεχνολογίας 'προσέγγισης' (Proximity Cards), που αναγνωρίζονται από τους Αναγνώστες από απόσταση μέχρι 12 εκατοστών.
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές, μαγνητικές επαφές, μπουτόν ανοίγματος θύρας (Push Button Door Opener), μπουτόν πανικού τύπου πυρασφάλειας (Emergency Door Open Buttons), για σύνδεση των αναγνωστών με το μηχανισμό ανοίγματος θύρας (αυτόματα ή manually).
Αυτόματες Μπάρες και Κοιλοδοκοί (Τουρνικέ) για τον έλεγχο πρόσβασης σε χώρους στάθμευσης, lobbies κλπ
Καλωδίωση και περιφερειακά διασύνδεσης.
Το σύστημα ελέγχου μπορεί να επεκταθεί με άλλα ανεξάρτητα συστήματα ασφαλείας (πυρανίχνευση κλπ), σύστημα ελέγχου περιπολιών φυλάκων, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

Μελέτη απαιτήσεων
Υλοποίηση / Εγκατάσταση του συστήματος
Εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Συντήρηση 

Στόχοι

Τήρηση στη Βάση Δεδομένων όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν το προσωπικό και τους επισκέπτες.
Αυτόματη ενημέρωση των σταθμών ελέγχου πρόσβασης με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων.
Συλλογή των στοιχείων κινήσεων και συναγερμών από τους σταθμούς  Ελέγχου πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο και καταχώρησή τους στη Βάση Δεδομένων.
Έκδοση όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων που αφορούν πρόσβαση στους ελεγχόμενους χώρους κλπ.
Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας όλου του συστήματος.
Ευελιξία στον χειρισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Λειτουργίες

Η διαχείριση των γεγονότων  μπορεί να γίνεται είτε χρονολογικά είτε κατά άτομο. Γενικά, σε όλα τα reports της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει τόσο το είδος ταξινόμησης, όσο και τα επιθυμητά κριτήρια - φίλτρα (από - έως).
Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον Administrator του συστήματος να καθορίσει απεριόριστο αριθμό χρηστών (Όνομα χρήστη και Password), καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη  στις διάφορες εργασίες της εφαρμογής.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Σχεσιακή Βάση Δεδομένων ανοικτής αρχιτεκτονικής, παρέχοντας τη δυνατότητα στον εξειδικευμένο χρήστη να δημιουργήσει δικές του εκτυπώσεις.
Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των επιθυμητών πληροφοριών στην οθόνη, εκτύπωσης σε εκτυπωτή (InkJet, Laser) ή εξόδου σε κατάλληλα αρχεία (Excel, Word, HTML κλπ) για επεξεργασία μέσω άλλου προγράμματος.
Δεν υπάρχει περιορισμός από την εφαρμογή στο πλήθος των κινήσεων που μπορούν να καταχωρηθούν  για κάθε άτομο (Εργαζόμενο ή Επισκέπτη) στη Βάση Δεδομένων.
Για κάθε κάρτα, σε ότι αφορά τον έλεγχο πρόσβασης, μπορούν να καθορισθούν :

Αccess Level  : Οι θύρες ελέγχου (χώροι) στους οποίους θα επιτρέπεται πρόσβαση
Time Control  : Η χρονική περίοδος μέσα στην οποία θα επιτρέπεται πρόσβαση.

Τα δικαιώματα κάθε κάρτας καθορίζουν για ένα ή περισσότερους ελεγχόμενους χώρους.
Για τις περιπτώσεις συντήρησης υπάρχει η δυνατότητα απ’ ευθείας ενεργοποίησης του relay, με χρήση ειδικής κάρτας  και ειδικού Password. Η κίνηση αυτή καταγράφεται στη μνήμη της αντίστοιχης Μονάδας Ελέγχου, οπότε μεταφέρεται αυτόματα στη Βάση Δεδομένων, όπου μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επεκταθεί εύκολα, με προσθήκη και σύνδεση στο δίκτυο νέων Μονάδων Ελέγχου και Αναγνωστών Κάρτας.